Vítejte na stránkách Družstva Amurská, bytového družstva

Sídlo: Amurská 1222/4, 100 00 Praha 10 / IČO: 257 13 540

Kontakt na představenstvo DA: predstavenstvo.DA@gmail.com

Kontakt na kontrolní komisi: kkda@email.cz

Nabídka pronájmu nebytového prostoru v Amurské 6, skladové prostory o výměře 80m2

Pronajímatel:  Družstvo Amurská , bytové družstvo

Představenstvo Družstva Amurská nabízí k pronájmu nebytový prostor v Amurské 6 o výměře 80m2 za cenu 4.500Kč + energie na dobu určitou dle dohody s možností prodloužení a výpovědní dobou 3 měsíce.

Přednostně je nájem nabízen členům Družstva Amurská, bytového družstva.

Nabídky na pronájem je možno podávat: poštou, datovou schránkou, vhozením do schánky Družstva nebo emailem predstavenstvo.da@gmail.com

Konec podávání nabídek: 31.01.2024 23:59

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

Vážení členové,

Městský soud v Praze, jako soud odvolací, vyhověl odvolání družstva ve sporu“ o komín“ a rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 na neveřejném zasedání zrušil. Spor se tedy vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Veškeré informace k probíhajícímu sporu Vám poskytne právní zástupkyně  Družstva  na nejbližší členské schůzi, jak  jsme Vás již opakovaně  informovali.

Vážení členové,

tímto vás žádám o aktualizaci osobních údajů pro náš seznam členů:

kontaktní e-mail, adresa trvalého bydliště (popř. doručovací adresa).

v případě více vlastníků podílu prosím o kontakty na všechny.

Mgr. Martin Diviš

předseda představenstva družstva

Vážení,

v návaznosti na stanoviska kontrolní komise

se ruší členská schůze Družstva Amurská, bytového družstva svolaná na 14. prosince 2021. 

Nová řádná členská schůze bude svolána ve vhodném termínu v roce 2022 (též s přihlédnutím k epidemiologické situaci a náhradní členské schůzi SVJ).

Mgr. Martin Diviš

předseda představenstva družstva

30.06.2021

Představenstvo družstva sděluje, že dne 30. června 2021 rozhodl soud ve sporu o zaplacení smluvní pokuty (komín) ve prospěch žalobce, tedy nájemce. Rozhodnutí bylo zatím vyneseno ústně, v podstatě bez odůvodnění. Jakmile družstvo obdrží písemné vyhotovení rozsudku s odůvodněním, zašle jej všem členům a vloží jej na webové stránky družstva. Až bude mít představenstvo k dispozici rozsudek v písemné formě s odůvodněním, bude moci, po poradě s právní zástupkyní, rozhodnout o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že jde o rozhodnutí I. instance, předpokládá, že podá odvolání.

Mgr. Martin Diviš, předseda

Na náhhradní členské schůzi konané 18. května byli do představenstva družstva zvoleni tito kandidáti:

Mgr. Martin Diviš, předseda představenstva

JUDr. Milena Valoušková, místopředsedkyně představenstva

Mgr. Markéta Marinková

  • Svaz BD řešení Covid.pdf Stanovisko Svazu českých a moravských bytových družstev k problematice funkčního období členů orgánů a nové volby v době Covid-19 viz část B) čl. IV. a část C) čl I. b)

Přihlášení

Zde nás můžete kontaktovat.
Hlavní stránka nabízí pouze vybrané veřejné informace. 

Po přihlášení můžete dále pokračovat do prostoru pro registrované členy družstva, tedy do sekcí "Pro členy" a "Ke stažení", kde naleznete  další informace, určené pouze členům družstva.

Admin.    

Nepřihlášený