Vítejte na stránkách Družstva Amurská, bytového družstva

Sídlo: Amurská 1222/4, 100 00 Praha 10 / IČO: 257 13 540

Kontakt na představenstvo DA: predstavenstvo.DA@gmail.com

Kontakt na kontrolní komisi: kkda@email.cz

ROK 2021

30.06.2021

Představenstvo družstva sděluje, že dne 30. června 2021 rozhodl soud ve sporu o zaplacení smluvní pokuty (komín) ve prospěch žalobce, tedy nájemce. Rozhodnutí bylo zatím vyneseno ústně, v podstatě bez odůvodnění. Jakmile družstvo obdrží písemné vyhotovení rozsudku s odůvodněním, zašle jej všem členům a vloží jej na webové stránky družstva. Až bude mít představenstvo k dispozici rozsudek v písemné formě s odůvodněním, bude moci, po poradě s právní zástupkyní, rozhodnout o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že jde o rozhodnutí I. instance, předpokládá, že podá odvolání.

Mgr. Martin Diviš, předseda

Na náhhradní členské schůzi konané 18. května byli do představenstva družstva zvoleni tito kandidáti:

Mgr. Martin Diviš, předseda představenstva

JUDr. Milena Valoušková, místopředsedkyně představenstva

Mgr. Markéta Marinková

  • Svaz BD řešení Covid.pdf Stanovisko Svazu českých a moravských bytových družstev k problematice funkčního období členů orgánů a nové volby v době Covid-19 viz část B) čl. IV. a část C) čl I. b)

Přihlášení

Zde nás můžete kontaktovat.
Hlavní stránka nabízí pouze vybrané veřejné informace. 

Po přihlášení můžete dále pokračovat do prostoru pro registrované členy družstva, tedy do sekcí "Pro členy" a "Ke stažení", kde naleznete  další informace, určené pouze členům družstva.

Admin.    

Nepřihlášený